หน่วยงานรับเปิดบริษัท

July 18, 2021 0 Comments

สำหรับนักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ชาว Startup มือใหม่ทั้งหลาย อาจจะมีเวลาไม่เพียงพอที่ทำให้ไม่สามารถใช้เวลาไปกับการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ด้วยตนเอง จึงมีหลากหลายท่านที่มีการใช้บริการรับเปิดบริษัทหรือรับจดทะเบียนบริษัทผ่านนายหน้า ที่รับผิดชอบและให้บริการผ่านผู้ใช้งานต่าง ๆ จากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือทางบุคคล ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนี้อย่างแพร่หลาย โดยรูปแบบของการบริการนั้นถือว่ามีความครอบคลุมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนต่าง ๆ Vat ภาษีต่าง ๆ หรือการทำงบบัญชีงบการเงิน รวมไปถึงการดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทนั้น ๆ รวมอยู่ด้วย ซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองในเอกสารตามกฎหมายที่ระบุไว้ แทนผู้ก่อตั้ง ซึ่งทำให้ผู้ต้องการก่อตั้งบริษัทนั้นสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการดำเนินขั้นตอนด้วยตนเอง โดยการรับเปิดบริษัทนี้สามารถรับจดทะเบียนโดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันเท่านั้นก็สามารถเปิดบริษัทได้แล้ว ผู้ที่รับจดทะเบียนจะทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการดำเนินการขึ้นทะเบียนนายจ้าง และติดต่อประสานงานกับทางสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ก่อตั้งเป็นผู้ประกันตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจะต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้อีกด้วย ดำเนินเรื่องขอใบอนุญาตทำงานเอกสารวีซ่า ให้ไปติดต่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างประเทศ จดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระเงินตามเงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ติดต่อและดำเนินการคัดหนังสือรับรองและข้อมูลเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม ซึ่งทุกในหน่วยงานที่กล่าวมานี้จะใช้เวลาเพียงสั้น ๆ และมีวิธีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับไว้ ทำให้ลดการเสียเวลาในการยื่นเอกสารที่ต้องใช้ระยะเวลากว่าจะผ่านการอนุมัติที่ค่อนข้างนาน ด้วยประโยชน์ตรงนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจการรับเปิดบริษัทนั้นโด่งดังนั้นเอง ก่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของธุรกิจ Startup ต่าง ๆ ดังนั้นสำหรับผู้ที่รับเปิดบริษัทหรือรับจดทะเบียนบริษัทนี้ […]

4 วิธีรักษาเครื่องลดความชื้นในอุตสาหกรรม

March 11, 2021 0 Comments

ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเครื่องดูความชื้นนั้นนับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมืออตุสาหกรรที่สำคัญไม่น้อยเลยนะครับ ซึ่งการที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนก็ตามที่มีเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมนั้นก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง 4 วิธีรักษาเครื่องลดความชื้นในอุตสาหกรรม กันนะครับว่าจะต้องรักษาอย่างไรให้เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม นั้นจะรักษาเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างครับ หาผ้าชุดน้ำหมาดในการรักษาเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม อย่างแรกลยนั้นคือในเรื่องของการหาผ้าชุดน้ำพอประมาณ หรือ ชุดน้ำมาหมาด ๆ และใช้เช็ดทำความสะอาดนะครับ เพื่อที่จะทำให้เรานั้นสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น และ ทำให้เราเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม ของเรานั้นมีสภาพที่พร้อมใช้งาน และไม่มีฝุ่น ดังนั้นเราควรหาผ้าสะอาดมาชุบน้ำพอหมาด ๆ ในการทำความสะอาดนะครับ เพื่อที่จะทำหเรานั้นทำความสะอาดได้มากขึ้นนะครับ ห้ามนำน้ำ มาใกล้เด็ดขาด อีกข้อที่สำคัญที่เราควรรู้ไว้เลยนั้นคือในเรื่องของการนำของเหลวอย่างเช่นน้ำ หรือ น้ำหวานต่าง ๆ มาเข้าใกล้กับ เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม นั้นอาจจะทำให้เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม  ของเรานั้นเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานเอาได้นะครับ และอาจจะทำให้เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม เกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับ ดังนั้นไม่ควรนำของเหลวต่าง ๆ หรือ น้ำ และ น้ำหวานนั้นมาเข้าใกล้กับเครื่องนั้นอาจจะทำเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม นั้นเกิดความเสียหายมากขึ้นได้นะครับ ขณะใช้งานควรปิดประตูให้สนิท เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม นั้นถ้าหากว่าเรานั้นใช้งานอยู่นั้นเราจะต้องระวังอย่างมากนะครับ เพราว่าถ้าหากว่าเราใช้งานเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม อยู่แล้วเราปิดประตู  หรือหน้าต่างเอาไว้นั้นจะทำให้เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม ของเรานั้นทำงานหนักมากขึ้น และ ทำให้มีความหนักในการทำงานของเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม จะทำให้การทำงาน และ อายุของการทำงานของเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม น้อยลงด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากเราจะใช้งานนั้นเราคควรจะต้องปิดประตูให้สนิทก่อนใช้งานนนะครับ เครื่องดูดความชื้นนั้นจะต้องเหมาะกับพื้นที่ อีกข้อที่สำคัญที่หลายนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับ […]

BOQ คืออะไร สำคัญสำหรับการเลือกบริษัทรับ เหมา ตกแต่ง ภายในอย่างไร

January 17, 2021 0 Comments

                การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการตกแต่งภายในบ้าน เป็นสิ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูง วัสดุก่อสร้างที่ใช้ต้องแข็งแรง ทนทาน มีมาตรฐาน เพื่อที่จะอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมสำคัญมากที่บริษัทที่ดีจะต้องมี การแสดงความจริงใจที่ง่ายที่สุดของบริษัทรับ เหมา ตกแต่ง ภายในคือการแจกแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งส่วนการจ้างงาน ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถทำได้ไม่ยากด้วยแสดงเอกสาร BOQ นั่นเอง ความหมายของเอกสาร BOQ และความสำคัญต่อการเลือกบริษัทรับ เหมา ตกแต่ง ภายใน                 BOQ (Bill of Quantities) หมายถึงเอกสารแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายและรายการวัสดุที่ใช้สำหรับก่อสร้าง/ตกแต่งภายใน ซึ่งจะออกโดยผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับ เหมา ตกแต่ง ภายในนั่นเอง ในเอกสารจะแสดงข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต้องทราบ เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ ประเภทของงาน ค่าแรงต่อประเภทงาน ค่าแรงสุทธิ เป็นต้น หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ขอบอกเลยว่าเอกสารเหล่านี้มีความสำคัญมาก ดังนี้ ใช้เปรียบเทียบราคา ข้อมูลจาก BOQ เป็นข้อมูลคร่าวๆของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง หากผู้ว่าจ้างมีผู้รับเหมาที่สนใจอยู่หลายเจ้า สามารถนำเอกสาร BOQ จากทุกเจ้ามาเปรียบเทียบกันดูได้ จะช่วยให้ได้ผู้รับเหมาที่ให้ราคาเหมาะสมที่สุด ใช้ตรวจสอบงาน ใน […]

5 เหตุผลที่เราจำเป็นต้องตรวจสอบ คลังสินค้าก่อนเซ็นสัญญา

January 12, 2021 0 Comments

เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นที่ผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการณ์นั้นจะต้องรู้จักกับคลังสินค้าให้เช่าตามที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าให้เช่าบางพลี  หรือ คลังสินค้าที่จังหวัดอื่น ๆ กันอย่างแน่นอน ซึ่งหลาย ๆ ครั้งนั้นการที่เรานั้นจะเลือกเช่าคลังสินค้าสักคลังนั้นปัจจุบันนั้นง่ายมกาเพราะแค่มีอินเตอร์เน็ตเราก็สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้แล้ว แต่ว่านั้นไม่ใช่ความคิดที่ถูกน้องนะครับ เพราะว่าในการเช่าคลังสินค้าก่อนนั้นเราจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนเสมอ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง 5 เหตุผลที่เราจำเป็นต้องตรวจสอบ คลังสินค้าก่อนเซ็นสัญญา กันนะครับ ว่าเราจะต้องตรวจสอบด้านไหนบ้าง อายุของตัวอาคาร อย่างแรกที่สำคัญเลยนั้นคือในเรื่องของ “อายุขอ” ของตัวคลังสินค้าที่เราจะต้องการเช่านั้นมีอายุมายาวนานขนาดไหน ใช้วัสดุอะไรในการก่อสร้าง และ เรื่องการรับน้ำหนักเป็นอย่างไร รับน้ำหนักได้ดีขนาดไหน เพราะว่าถ้าหากเราไม่ตรวจสอบในเรื่องพวกนี้แล้วเกิดเซ็นสัญญาไปแล้ว เราจะไม่สามารถฉีกสัญญาได้ และทำให้เราอาจจะได้โกดังที่มีตัวอาคารเก่า ๆ และ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ก็ได้นะครับ น้ำไฟ เข้าถึงพร้อมหรือไม่ อีกเรื่องที่สำคัญนันคือในเรื่องของ มิเตอร์น้ำ และ ไฟ นั้นมีการอำนวยความสะดวกในส่วนนี้หรือไม่ ? เพราะบางครั้งการใช้คลังสินค้านั้นอาจจะต้องใช้ทั้งไฟ และ น้ำ นะครับ และมีบางคลังสินค้าที่ไม่มีบริการในส่วนนี้ดังนั้นด้วยราคาที่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นั้น เราควรเลือกโกดังสินค้าที่มีทั้งน้ำ และ ไฟ ไว้ให้บริการด้วยจะดีกว่านะครับ เพื่ออำนวยความสะดวกของตัวเองนะครับ การเดินทางสะดวกหรือไม่ อีกเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “ความสะดวกในการเดินทาง” […]

สมัคร forex กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้

September 18, 2020 0 Comments

สำหรับในปัจจุบันนี้นั้น การที่เราจะเข้าสู่วงการฟอเร็กและรวมไปถึง สมัคร forex ซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เรียกว่าเต็มไปด้วย ความพร้อมมีประสิทธิภาพ ที่ค่อนข้างมีความลงตัวและชัดเจน เรียกว่าสามารถที่จะสมัครได้ง่าย น่าจะเป็นจากโบรกเกอร์ชื่อดัง หรือ สมัครด้วยตัวของคุณเอง ก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้อย่างน่าสนใจ และจะเข้าสู่วงการเทรด หรือการทำเงินได้อย่างเต็มที่ และมีความพร้อมได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยทีเดียว ซึ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง มีความชัดเจนสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอะไรที่คุณค่า มีความลงตัวในแบบฉบับของตนเองได้อย่างเต็มที่อีกด้วย  จึงทำให้นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจโดดเด่นได้ อย่างยอดเยี่ยมค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพ โดยมีคุณภาพได้อย่างเต็มที่ที่สุดอีกด้วย จึงทำให้การลงทุนในรูปแบบนี้ค่อนข้างที่จะง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน อะไรอีกด้วย เป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่ชัดเจน และลงตัวที่สุดเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้าง มีความน่าสนใจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และรูปแบบใหม่ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่อีกด้วย จึงทำให้การ สมัคร forex คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพ คืออีกหนึ่งตัวช่วยที่มีคุณภาพที่โดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งใหม่เลย ที่ค่อนข้างมีความเตรียมพร้อมโดดเด่นได้ อย่างเต็มความต้องการได้อย่างน่าสนใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้น จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีจริงสิ่งเหล่านี้ มาจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างเต็มเปี่ยม ไปด้วยประสิทธิภาพหรือคุณภาพได้อีกด้วย  ซึ่งถือได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้าง มีความโดดเด่นมีความลงตัว และเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างลงตัวและเต็มไปด้วย ประสบการณ์หรือคุณภาพได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้การลงทุนในครั้งนี้นั้นมันจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเต็มเปี่ยม ไปด้วยสิ่งใหม่และค่อนข้างที่จะการันตี ถึงสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่ทำให้การเปิดบัญชีหรือรวมไปถึงสิ่งเหล่านี้นั้น จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจน จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งที่ดีที่สุดโดดเด่น ได้มากที่สุดและเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ลงตัวที่สามารถเชื่อถือได้ เต็มไปด้วยรูปแบบต่างๆที่ค่อนข้างมีความลงตัวเต็มไปด้วยรูปแบบที่ค่อนข้างมีประสบการณ์หรือคุณภาพ ที่น่าสนใจรวมไปถึงสิ่งเหล่านี้ ให้กับใครหลายๆคนได้อย่างเต็มที่อีกด้วย  การ สมัคร […]

HR ควรอ่าน ประกาศรับสมัครงานอย่างไรให้คนสนใจ

August 29, 2020 0 Comments

                อีกหนึ่งปัญหาสำหรับคนที่เป็น HR นั้นคือการประกาศรับสมัครงานไปเเล้ว ไม่มีคนมาสมัคร ทำให้คนในบริษัทขาดเเคลนด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามได้ ดังนั้นในบทความนี้จึงไปรวบรวมความเห็นจากผู้หาสมัครมาทั่วทุกมุมว่าเขาอยากจะได้ “ประกาศรับสมัครงาน” แบบไหนกัน และนี้คือ ข้อสรุปที่เราได้มาครับ ชัดเจนทุก ๆ  อย่าง                 ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง เงินเดือน สวัสดิการ วันหยุด ทุก ๆ อย่างควรชัดเจนในทุก ๆ เรื่องเพื่อที่คนที่มองหางานได้อ่านในรายละเอียดทุก ๆ และเข้าใจได้ง่ายและตัดสินใจได้ทันทีว่าจะสมัครทำงานกับปริษัทนี้หรือไม่ จากข้อมูลที่ครบครัน และ ข้อมูลที่ครบถ้วนทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ติดต่อง่าย                 บางทีอาจจะเกิดจากความผิดพลาด หรือ HR อาจจะยุ่ง ๆ ในงานของตัวเองจนบางครั้งคนที่มาติดต่อจาก ประกาศรับสมัครงาน นั้นติดต่อเข้ามาและไม่ได้รับการติดต่อกลับทำให้พลาดโอกาสได้คนเข้ามาทำงานร่วมกัน ซึ่งปัญหานี้จะให้เเก้ไขคงไม่สามารถตอบได้ อยู่ที่เเต่ละบริษัทจะแก้ไขกันเองครับ โทรบอกอย่างชัดเจน                 การ ประกาศรับสมัครงาน นั้นไม่มีใครรู้ว่าเราจะได้รับให้เข้าทำงานที่เราคิดไว้หรือไม่ ? ซึ่งโดยปกติจะไม่มีการโทรบอกกันว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ดังนั้นในทางที่ดีนั้น HR ควรจะแจ้งให้ชัดไปเลยยว่า […]

การเลือกรถขนของกลับต่างจัดหวัดอย่างไร ให้มั่นใจไม่รถเสียกลางทาง

August 19, 2020 0 Comments

                บางคนนั้นการกลับต่างจังหวัดนั้นอาจจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า การอยู่ต่อไป ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีรถขนของกลับต่างจังหวัดนะครับ ดังนั้นจึงมีการจ้างรถให้ขนของกลับต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้งโดย รถขนของกลับต่างจังหวัดราคาจะไม่เท่ากัน เพราะเนื่องจากไม่มีราคากลาง ดังนั้นราคาจึงขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่าย ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาดูกันในบทความนี้สำหรับการเลือก รถขนของกลับต่างจังหวัดเลือกอย่างไรให้มั่นใจ พาเราไปถึงที่หมายแน่นอน เลือกรถที่ดูมีความมั่นคง แข็งแรง             ข้อสำคัญนั้นคือ ความมั่นคง แข็งแรง เราจะต้องเลือกรถขนของที่ดูแล้วน่าจะถึงที่หมาย ไม่น่าจะมีปัญหากลางทาง และที่สำคัญรถคันนั้นต้องมีช่วงล่างที่ดี ช่วงล่างที่แข็งแรง เพราะจำเป็นต้องช่วงล่างที่แข็งแรงเนื่องจากจำเป็นต้องขนของเยอะนั้นเอง ควรเลือกคนขับรถที่ชำนาญทาง และ ไว้ใจได้             อีกข้อที่สำคัญนั้นคือ “ความน่าเชื่อถือ” และ ความชำนาญในทาง โดยถ้าเป็นไปได้เราควรเลือกจาก คนขับรถที่รู้จักกับเรา หรือไม่ก็น่าไว้ใจเพราะมีข่าวมากมายที่เราได้เห็นกันถึงการข่มขื่น หรือไม่ก็ข่มขู่ในการชิงทรัพย์ดังนั้นเราควรเลือกคนขับที่ดูน่าไว้ใจได้ และ ที่สำคัญถ้าชำนายญทางด้วยจะดีมาก เพราะนั้นจะทำให้เราไปถึงได้อย่างแน่นอน ราคาไม่แพงเกินไป             อีกข้อที่สำคัญนั้นคือ ในเรื่องของราคา แน่นอนว่าทำธุรกิจก็ต้องหวังกำไร แต่ก็ไม่ควรจะ กดราคาเอากำไรมากเกินไป โดยให้เราลองคิดระยะทางจากจังหวัดที่ต้องกาจนดูนะครับ เพราะการจะเลือก ขนของกลับต่างจังหวัดราคา นั้นไม่สามารถมีราคากลาง โดยให้เราคิดถึงในเรื่องของระยะทางและ จำนวนเงินที่จะเสียดีกว่านะครับ                 นี้เป็นเพียงวิธีการเลือกสำหรับรถขนของกลับต่างจังหวัด แบบเบื้องต้นนะครับ ทางที่ดีถ้าเรามีคนรู้จักก็ควรใช้บริการคนที่เรารู้จักเลย แต่ถ้าเราไม่รู้จัก […]

ไลฟ์สไตล์กับค่านิยมสังคมไทยในยุคดิจิตอล

April 8, 2020 0 Comments

ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ มากมายเกิดขึ้นกับสังคมในยุคนี้โดยเฉพาะเรื่องสังคม และการใช้เทคโนโลยี ในยุค Digital ที่ เด็กรุ่นใหม่ Gen X Gen Y Gen Z เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี  หรือแม้กระทั่งเบบี้บูมเมอร์ก็ยังอยู่ในยุคสมัยที่ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลไปด้วยเพราะลูกหลานคือเจนเนอเรชั่นเหล่านี้นำพาค่านิยมและศิลปะแห่งการใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่เข้าไปในบ้านนั่นเอง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ที่แตกต่างจากในยุคก่อน ที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ไลฟ์สไตล์ของเราเข้ากันได้ทุก Generation มีอะไรบ้างไปดูกัน อาหารคลีน เป็นอาหารยอดนิยม  การรับประทานาอาหารมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป คนนนิยมอาหารเพื่อสุขภาพในขณะที่อาหารประเภททอด หรือใช้น้ำมัน เป็นอาหารที่ถูกเมิน รวมถึงเครื่องดื่มก็เช่นกันอะไรก็ตามที่ลงท้ายชื่ออาหารด้วยคำว่าเพื่อสุขภาพมักจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากกระแสการรักสุขภาพ การใช้ชีวิตด้วยการกินอยู่อย่างปลอดภัย ไร้ซึ่งการปรุงแต่งที่ไม่จำเป็น คือค่านิยมของคนในสังคมยุคนี้ เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการในการมีสุขภาพดีรูปร่างเฟิร์มกระชับ  ช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น  การจับจ่ายใช้สอยในยุคนี้เมื่อต้องถูกนำมาเปรียบเทียบกับการเลือกซื้อของในยุคปัจจับันพบว่ามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เมื่อก่อนเราใช้วันหยุดสุดสัปดาห์หรือเวลาหลังเลิกงาน ไปจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ในปัจจุบันนี้ แม้กระทั่งการซื้อของในตลาดนัดหรือแบกะดินยังสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ เพราะรูปแบบชีวิตของเราเปลี่ยนไป เน้นความสะดวกสบายและความรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาไปเดินซื้อไม่ต้องเสียค่าเดินทางและที่สำคัญ เราสามารถช้อปปิ้งได้ตลอดเวลา ดึกดื่นเที่ยงคืนเพียงแค่กดเข้าไปในแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ แต่ละแห่งก็จะได้สินค้ามาส่งถึงบ้านในเช้าอีกวันเป็นที่เรียบร้อย  สังคม Society และงานอดิเรก   การทำกิจกรรมกับเพื่อนหรือคนรู้ใจเท่านั้นแต่เรายังสามารถใช้สังคมออนไลน์ เรียนรู้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์งานกิจกรรมต่างๆที่เราชอบในสิ่งเดียวกัน เช่นการถ่ายภาพ กลุ่มคนรักการวิ่ง กลุ่มคนรักการปั่น หรือแม้แต่กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆอีกมากมายใครสนใจอะไรมีให้เลือกใช้ฤกษ์รู้จักกันได้เต็มที่ และคนกลุ่มนี้มักจะร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีอีกด้วย เต็มที่กับชีวิตทุกรูปแบบ  […]

ดูแลตัวเองในการเดินทาง ที่คนส่วนมากทำกัน

February 4, 2020 0 Comments

ในการเดินทางที่ต้องใช้เวลายายวนาน ไม่ว่าจะเป็นทางรถหรือทางเครื่องบินก็ตามดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นผลเสียตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพและกระดูกช่วงหลังที่ใครหลายคนอาจจะมองข้ามถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาแค่ 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมงก็ตามดังนั้นวันนี้สิ่งที่สำคัญก่อนการทำกิจกรรมทุกอย่างคือเรื่องของการเดินทางอย่างมีคุณภาพโดยการใช้หมอนรองคอ  ซึ่งการเลือกใช้หมอนรองคอนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหากเราต้องเดินทางหลายชั่วโมงไปยังต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแล้วเราต้อง หลับนอนแบบไม่มีประสิทธิภาพ ก็ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความเมื่อยล้าที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการปวดศีรษะ ดังนั้นเราควรที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ support  นั่นก็คือหมอนรองคอที่จะทำให้เราห่างไกลจากความเมื่อยล้าทั้งหลายซึ่งการเลือกใช้หมอนรองคอควรจะ เลือกซื้อหมอน เพื่อสุขภาพด้วยซึ่งเราควรพิจารณาจากวัสดุในการนำมาใช้ทำหมอนรองคอนั่นก็คือ เราอาจจะรู้จักหมอนรองคอแบบต่างๆ มากมาย ซึ่งหมอนรองคอแบบแรกคือหมอนที่ได้จากเมมโมรี่โฟมอเนกประสงค์ เมมโมรี่โฟมเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการคืนตัวและการคงรูปไปตามสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิอีกทั้งยังมีความนุ่มสบายเหมาะกับสรีระ และการเดินทางเนื่องจากว่าโฟมประเภทเมมโมรี่โฟมนั้นจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือการคืนตัวและคงรูปอย่างที่เราได้บอกไปแล้วดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้กับการเดินทางเพราะในกรณีที่เราไม่ได้นอนแนวระนาบการได้ใช้หมอนประเภทนี้จึงช่วย support คอและศีรษะของเราได้เป็นอย่างดีทำให้เราสามารถนอนหลับพักผ่อนไประหว่างการเดินทาง และถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การเดินทางของเราเต็มไปด้วยความสะดวกสบายนั่นเอง รูปแบบต่อมา คือ หมอนที่ใช้เม็ดบีท ถือได้ว่าเป็นหมอนเพื่อสุขภาพเช่นกันบ่เป็นอย่างมากสำหรับการใช้ในการเดินทางหรือขณะขับรถไม่ว่าจะเป็นการนั่งบนเครื่องบินก็สามารถใช้ได้มีความสะดวกง่ายดายต่อการพกพาพร้อมหมอนประเภทนี้จะ คืนรูปและคงรูปไปตามแรงกดทับหรือการรองรับสรีระของเราได้เป็นอย่างดีจึงช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและคลายความตึงเครียดลงไปได้มากระหว่างเดินทาง ไม่ว่าเราจะเลือกใช้หมอนรองคอที่ทำมาจากวัสดุประเภทใดก็ตามสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงนอกจากวัสดุต่างๆเหล่านี้ก็คือการออกแบบและดีไซน์ตัวหมอนนั้น ถูกต้องตามหลักการ Design ทางสรีระร่างกายเราหรือไม่แต่โดยปกติแล้วหมอนรองคอก็จะมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกันนั่นก็คือเป็นแท่งยาวๆแล้วมีสายคาดซึ่งแน่นอนว่าการออกแบบมาแบบนี้ทำให้สามารถรองรับสรีระของเราตั้งแต่ต้นคอด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวาแทบจะ 360 องศาซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นการเลือกใช้หมอนรองคอก็กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การนอนหลับของเราสามารถทำ ได้ดีในช่วงระหว่างการเดินทางค่ะ