BOQ คืออะไร สำคัญสำหรับการเลือกบริษัทรับ เหมา ตกแต่ง ภายในอย่างไร

January 17, 2021 0 Comments

                การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการตกแต่งภายในบ้าน เป็นสิ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูง วัสดุก่อสร้างที่ใช้ต้องแข็งแรง ทนทาน มีมาตรฐาน เพื่อที่จะอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมสำคัญมากที่บริษัทที่ดีจะต้องมี การแสดงความจริงใจที่ง่ายที่สุดของบริษัทรับ เหมา ตกแต่ง ภายในคือการแจกแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งส่วนการจ้างงาน ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถทำได้ไม่ยากด้วยแสดงเอกสาร BOQ นั่นเอง ความหมายของเอกสาร BOQ และความสำคัญต่อการเลือกบริษัทรับ เหมา ตกแต่ง ภายใน                 BOQ (Bill of Quantities) หมายถึงเอกสารแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายและรายการวัสดุที่ใช้สำหรับก่อสร้าง/ตกแต่งภายใน ซึ่งจะออกโดยผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับ เหมา ตกแต่ง ภายในนั่นเอง ในเอกสารจะแสดงข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต้องทราบ เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ ประเภทของงาน ค่าแรงต่อประเภทงาน ค่าแรงสุทธิ เป็นต้น หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ขอบอกเลยว่าเอกสารเหล่านี้มีความสำคัญมาก ดังนี้ ใช้เปรียบเทียบราคา ข้อมูลจาก BOQ เป็นข้อมูลคร่าวๆของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง หากผู้ว่าจ้างมีผู้รับเหมาที่สนใจอยู่หลายเจ้า สามารถนำเอกสาร BOQ จากทุกเจ้ามาเปรียบเทียบกันดูได้ จะช่วยให้ได้ผู้รับเหมาที่ให้ราคาเหมาะสมที่สุด ใช้ตรวจสอบงาน ใน […]