หน่วยงานรับเปิดบริษัท

July 18, 2021 0 Comments

สำหรับนักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ชาว Startup มือใหม่ทั้งหลาย อาจจะมีเวลาไม่เพียงพอที่ทำให้ไม่สามารถใช้เวลาไปกับการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ด้วยตนเอง จึงมีหลากหลายท่านที่มีการใช้บริการรับเปิดบริษัทหรือรับจดทะเบียนบริษัทผ่านนายหน้า ที่รับผิดชอบและให้บริการผ่านผู้ใช้งานต่าง ๆ จากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือทางบุคคล ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนี้อย่างแพร่หลาย โดยรูปแบบของการบริการนั้นถือว่ามีความครอบคลุมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนต่าง ๆ Vat ภาษีต่าง ๆ หรือการทำงบบัญชีงบการเงิน รวมไปถึงการดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทนั้น ๆ รวมอยู่ด้วย ซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองในเอกสารตามกฎหมายที่ระบุไว้ แทนผู้ก่อตั้ง ซึ่งทำให้ผู้ต้องการก่อตั้งบริษัทนั้นสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการดำเนินขั้นตอนด้วยตนเอง โดยการรับเปิดบริษัทนี้สามารถรับจดทะเบียนโดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันเท่านั้นก็สามารถเปิดบริษัทได้แล้ว

ผู้ที่รับจดทะเบียนจะทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการดำเนินการขึ้นทะเบียนนายจ้าง และติดต่อประสานงานกับทางสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ก่อตั้งเป็นผู้ประกันตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจะต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้อีกด้วย

ดำเนินเรื่องขอใบอนุญาตทำงานเอกสารวีซ่า ให้ไปติดต่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างประเทศ จดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระเงินตามเงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ติดต่อและดำเนินการคัดหนังสือรับรองและข้อมูลเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม ซึ่งทุกในหน่วยงานที่กล่าวมานี้จะใช้เวลาเพียงสั้น ๆ และมีวิธีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับไว้ ทำให้ลดการเสียเวลาในการยื่นเอกสารที่ต้องใช้ระยะเวลากว่าจะผ่านการอนุมัติที่ค่อนข้างนาน ด้วยประโยชน์ตรงนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจการรับเปิดบริษัทนั้นโด่งดังนั้นเอง ก่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของธุรกิจ Startup ต่าง ๆ

ดังนั้นสำหรับผู้ที่รับเปิดบริษัทหรือรับจดทะเบียนบริษัทนี้ จะช่วยลดระยะเวลาในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการและช่วยย่นขั้นตอนการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นให้กับบริษัท รวมทั้งสามารถได้สิทธิพิเศษในการจองชื่อบริษัทก่อนใครอีกด้วยโดยเวลาที่จ่ายไปนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อันนี้เลยทีเดียวค่ะ เพราะทำให้เจ้าของธุรกิจนั้นมีเวลาในการคิดแผนการตลาดใหม่ ๆ อาจจะนำเวลาไปทำสื่อการโฆษณาหรือแผนธุรกิจ แทนที่จะมากังวลกับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทที่แสนจะวุ่นวาย ดังนั้นการบริการรับเปิดบริษัทเพื่อจดทะเบียนบริษัทนี้จึงค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก