ทำความรู้จักเครื่องวัดความชื้น มีกี่ประเภท?

August 29, 2020 0 Comments

เครื่องวัดความชื้น (Moisture meter) เป็นหนึ่งใน เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ที่ใช้สำหรับการวัดค่าปริมาณของของเหลวที่มีอยู่ในรูปของความชื้นในอากาศ และความชื้นบนวัสดุทั่วไป ในรูปของน้ำ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ความชื้นมักจะแฝงตัวอยู่ในทุกที่แบบที่สายตาของคนไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมด แม้แต่บนวัสดุที่เราอาจมองว่ามันคือวัสดุที่แห้ง 

การทำงานของเครื่องวัดความชื้น จึงเป็นเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่มีการวัดความชื้นที่แฝงอยู่ในของแข็ง ของเหลว และแก๊ส รวมถึงไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเครื่องมือนี้มีความสำคัญมาก เพราะการวัดความชื้นนั้นจะช่วยให้ค้นพบความชื้นที่อาจก่อให้เกิดปัญหา และสามารถแก้ไข-ป้องกันปัญหานั้น ๆ ได้ก่อน เนื่องจากปริมาณไอน้ำที่สูงกว่าระดับที่กำหนด อาจทำให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำและเกิดการกัดกร่อนวัตถุ เกิดเชื้อราบนวัตถุ และปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้ ดังนั้น เครื่องวัดความชื้นจึงมีส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้วัตถุได้รับผลกระทบจนเกิดปัญหานั่นเอง 

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

ประเภทของเครื่องวัดความชื้น (Moisture Meter) 

เมื่อเอ่ยถึงเครื่องวัดความชื้นแล้ว ก็ต้องขอบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ มันถูกพัฒนาออกมาให้มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป และใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการวัดค่าความชื้นได้มากยิ่งขึ้น บทความนี้จะชวนให้คุณมารู้จักกับประเภทของเครื่องวัดความชื้น จะมีกี่ประเภทในประเภททั้งหมดของเครื่องมืออุตุนิยมวิทยากันนะ ลองตามมาอ่านกันได้เลย 

  • เครื่องวัดความชื้นแบบเข็ม 

เครื่องวัดประเภทนี้ จะมีการทำงานโดยจะวัดค่าคามชื้น (%MC) ที่บริเวณปลายของเข็ม ซึ่งเครื่องวดความชื้นประเภทนี้จะประกอบไปด้วยเข็ม 2 เข็ม ที่จะตรวจวัดค่าความชื้นด้วยการเจาะลงไปในพื้นผิวของวัตถุที่ต้องการจะวัดค่าความชื้น โดยผู้ตรวจวัดค่าจะสามารถอ่านค่าความชื้น (%MC) ได้จากการวัดความต่้านทานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างปลายเข็มวัดค่าทีั้งสองเข็ม ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้จะมีข้อเสียก็คือ การที่ตรวจวัดค่าความชื้นโดยใช้เข็มเจาะลงไปนั้น อาจทำให้พื้นผิวของวัสดุที่ต้องการตรวจวัด เกิดความเสียหายได้ 

  • เครื่องวัดความชื้นแบบไร้เข็ม 

เพราะเครื่องวัดความชื้นประเภทแรกนั้นอาจทำลายพื้นผิวของวัตถุบางชนิดได้ แต่เครื่องมือประเภทนี้ เป็นแบบไร้เข็ม จึงจะไม่ทำลายพื้นผิวของวัตถุ โดยเฉพาะวัตถุที่ต้องการให้มีพื้นผิวดูดีเพื่อให้ใช้งานได้ดีและคงความสวยงามอย่างเช่น คอนกรีต, ไม้, ยิปซั่ม หรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่มีความเรียบ ซึ่งปริมาณค่าความชื้น (%MC) ที่วัดได้ จะมีผลลัพธ์เช่นเดียวกับแบบเข็ม โดยจะมีช่วงการวัดความชื้นของไม้คือ 5-30%MC ส่วนช่วงการวัดค่าความชื้นของวัตถุอื่น ๆ คือ 0-100%MC 

  • เครื่องวัดความชื้นแบบ 2IN1 

เครื่องมือวัดความชื้นประเภทนี้ จะรวมเอาทั้งมีเข็มและแบบไร้เข็มมาไว้ในเครื่องเดียวกัน โดยจะมีการทำงานเช่นเดียวกันกับสองประเภทที่ได้กล่าวถึงไป แต่เปลี่ยนรูปร่างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และครอบคลุมการใช้งานของเครื่องวัดความชื้นได้มากที่สุดนั่นเอง